Ziektekostenverzekering dekt medicijn chronische hepatitis C

Vanaf 1 oktober 2015 zullen door middel van de basisverzekeringtwee nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C worden vergoed. Het betreft hier de medicijnen Viekirax en Exviera. Het al dan niet standaard ingedekt worden van beide medicijnen was sterk afhankelijk van de onderhandelingen die worden gevoerd met de fabrikant. De prijs van de medicijnen lag standaard immers […]

Wachttijd ziekenhuis afhankelijk van ziektekostenverzekeraar

Recente onderzoeken hebben aan het licht gebracht dat de wachttijd voor een behandeling in een ziekenhuis sterk afhankelijk kan zijn van de zorgverzekeraar van uw keuze. In de praktijk zorgt dit er voor dat de patiënt die zich heeft laten verzekeren bij zorgverzekeraar A reeds binnen een week onder het mes kan terwijl verzekeringnemers bij […]

298.000 Nederlanders betalen ziektekostenverzekering niet

Veel Nederlanders betalen ziektekostenverzekering nietDe premie die in rekening wordt gebracht voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering blijft voor veel mensen onbetaalbaar. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat maar liefst 298.000 Nederlanders de zorgpremie niet kunnen betalen. Het aantal wanbetalers voor wat de ziektekostenverzekering betreft is de voorbije jaren met zomaar even 22 procent gestegen.6 maanden geen premie […]

Klachten over ziektekostenverzekering nemen sterk toe

Het voorbije jaar is het aantal klachten met betrekking tot de ziektekostenverzekering sterk gestegen. In totaal was er sprake van zo’n 2.650 meldingen waarvan er uiteindelijk 502 zijn afgehandeld. Dit heeft de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen gemeld. Het aantal klachten steeg met een slordige 30 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook de Ombudsman Zorgverzekeringen […]

Ziektekostenverzekering, onverzekerd bij niet betaling?

Er is in Nederland slechts sprake van een beperkt aantal verplichte verzekeringen. De ziektekostenverzekering is daar één van. Ondanks het feit dat deze verzekering verplicht is kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om continue de premie te betalen. Dat is vervelend, in het bijzonder omdat u dan wordt geconfronteerd met een boete […]

Meer Nederlanders betalen zorgverzekering op tijd

Het lijkt er naar uit te zien dat steeds meer Nederlanders hun zorgverzekering tijdig betalen. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn er namelijk zomaar even 35.000 minder wanbetalers. Deze vaststelling was op voorhand niet verwacht omdat er de voorbije jaren telkens een stijging was vast te stellen van het aantal wanbetalers. Deze cijfers komen van het […]

Opnieuw groot aantal wanbetalingen zorgverzekering

Uit cijfers van Zorginstituut Nederland blijkt dat steeds meer Nederlanders de zorgpremie niet langer kunnen betalen. Zorgverzekeraars zouden zich bijgevolg genoodzaakt hebben gezien om meer dan 51.000 nieuwe verzekeringnemers aan te melden als wanbetaler. Een dergelijke melding wordt niet zomaar gegeven, in tegendeel. Een verzekeringnemer krijgt pas de status van wanbetaler wanneer er gedurende een […]

Eigen bijdrage voor gehoortoestel kinderen verdwijnt

Op basis van een verzoek dat is ingediend door Stichting Hoormij, NVVS alsook enkele andere patiëntenverenigingen heeft Minister Schippers besloten om de eigen bijdrage in de zorgverzekeringvoor een gehoortoestel te doen verdwijnen. Het verdwijnen van het eigen risico geldt wel uitsluitend voor kinderen tot en met de leeftijd van 18 jaar. De eigen bijdrage komt wel pas te […]

Huisarts steeds vaker gekozen boven specialist

Een meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie heeft aan het licht gebracht dat patiënten er in het geval van kleine ingrepen of bij eenvoudige onderzoeken steeds vaker voor kiezen om gebruik te maken van de diensten van een huisarts in plaats van deze van een specialist in het ziekenhuis. Verschillende oorzaken zouden hiervan aan […]

Nood aan meer transparantie in zorgverzekering

De overkoepelende organisatie Zorgverzekeraars Nederland (tevens bekend als het zogenaamde ZN) heeft bekend gemaakt dat er nood is aan meer transparantie in de keuze van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars zouden er in ieder geval voor moeten kiezen om duidelijker de verschillen tussen de diverse polissen in kaart te brengen. De organisatie stelt om dit te realiseren […]