Elk jaar wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke veranderingen er voor het komende jaar staan aan te komen voor wat de zorgverzekering betreft. Ook dit jaar was dat opnieuw het geval. Er zijn enkele opvallende uitbreidingen vast te stellen, maar er staat ook een zeer belangrijk onderdeel van de standaard ziektekostenverzekering op de helling. Zo kan het zomaar gebeuren dat de basis ziektekostenverzekering vanaf het komende jaar niet langer over een werelddekking beschikt. Bent u benieuwd naar alle veranderingen die er voor wat de ziektekostenverzekering betreft zitten aan te komen? Wij hebben ze alvast even allemaal voor u op een rijtje gezet in dit artikel!

Verdwijnen van de werelddekking of niet?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar het slechte nieuws. Volgens de eerste geruchten zou het namelijk zo zijn dat de werelddekking volgend jaar geen onderdeel meer zal uitmaken van de basis ziektekostenverzekering. We moeten op dit vlak wel nog even met twee woorden spreken, want zorgverzekeraars pleiten op dit ogenblik nog bij Minister Edith Schippers om tegen deze beslissing in te gaan. Mocht hier geen gevolg aan worden gegeven zal de basisverzekering dus vanaf het jaar 2017 niet langer over een werelddekking beschikken.

Uitbreidingen aan het basispakket

Er is ook goed nieuws, want verschillende nieuwe dekkingen zullen vanaf het komende jaar eveneens onderdeel gaan uitmaken van het basispakket van de ziektekostenverzekering. Het betreft hier de volgende dekkingen:

Twee nieuwe vergoedingen zonder eigen risico?

Het meest in het oog springend is uiteraard het feit dat er enkele situaties zullen worden toegevoegd waarin er geen rekening dient te worden gehouden met een eigen risico. Vandaag de dag bestaan er wat dat betreft uiteraard reeds enkele dekkingen, maar die zouden het komende jaar dus worden vergezeld van twee extra dekkingen. Welke dit zullen zijn blijft nog een beetje koffiedik kijken. In ieder geval zullen vanaf het jaar 2017 de volgende zorgprogramma’s worden vrijgesteld van een eigen risico:

Vergoeding van kunsttanden voor jongeren

Tot tegenwoordig is het zo dat kunsttanden in bepaalde gevallen worden ingedekt. Het betreft hier situaties waarin er sprake is van geen blijvende tanden, maar ook wanneer er gebruik dient te worden gemaakt van kunsttanden vanwege een ongeval. Een dergelijke dekking werd evenwel uitsluitend voorzien voor jongeren tot aan de leeftijd van 18 jaar. Vanaf 2017 zal de leeftijd worden opgetrokken naar 23 jaar waardoor meer jonge mensen van een dergelijke regeling zullen kunnen genieten.