De premies voor de zorgverzekering van 2017 zijn inmiddels bekend. Helaas is elke zorgverzekering duurder geworden en dat is een doorn in het oog van heel wat verzekeringnemers. De gemiddelde basispremie van de zorgverzekering volgend jaar bedraagt 109,62 euro op maandbasis. Dit is een stijging van 7,95 euro in vergelijking met de premie van dit jaar. Op jaarbasis zouden consumenten door deze prijsstijging gemiddeld zo’n 95 euro meer gaan betalen.

Is overstappen nog interessant?

De globale prijsstijging van de basispremie zorgt er voor dat veel mensen zich de vraag stellen of overstappen nu al dan niet nog interessant is. Dat is absoluut het geval. Het verschil tussen de voordeligste en de duurste zorgverzekering bedraagt namelijk nog steeds 30 euro per maand (met het laagste eigen risico). Dit maakt toch een verschil van 360 euro op jaarbasis. In beide gevallen gaat het om de basisverzekering met precies dezelfde dekking. Er is wel sprake van een verschil met betrekking tot de ziekenhuizen die werden gecontacteerd en eventueel kunnen er aanvullende voorwaarden gelden. Hoe dan ook is er nog steeds sprake van een aantrekkelijk verschil tussen de verschillende premies waardoor overstappen zeker op financieel vlak interessant kan zijn.

Hoger eigen risico

Het verschil in premie die moet worden betaald loopt nog verder op, op het ogenblik dat er wordt gewerkt met een hoger vrijwillig risico. Wanneer deze wordt verhoogd van 500 naar 885 euro kunt u immers reeds een basis zorgverzekering afsluiten voor een bedrag van slechts 71,95 euro op maandbasis. Let op, lang niet iedereen zal er voor kiezen om te werken met een hoger eigen risico omdat dit tevens voor de nodige problemen kan zorgen op het ogenblik dat er een factuur van bijvoorbeeld het ziekenhuis op de mat valt. Bij een verhoogd eigen risico van 885 euro moet de verzekeringnemer dan namelijk meteen een dergelijk bedrag ophoesten en dat behoort lang niet voor iedereen tot de mogelijkheden.

De nieuwe combinatiepolis voor 2017

De nieuwe regels van de Nationale Zorgautoriteit hebben er voor gezorgd dat verzekeringnemers er voor 2017 eveneens voor kunnen kiezen om een zogenaamde combinatiepolis af te sluiten. Een dergelijke verzekering zorgt er voor dat u over een volledig vrije zorgkeuze beschikt terwijl niet gecontracteerde zorg ook gewoon in haar totaliteit kan worden vergoed. Let wel, er geldt hier uiteraard een maximumbedrag voor. Lang niet alle zorgverzekeraars kiezen er op moment van schrijven echter voor om een dergelijke polis aan te bieden. Enkele zorgverzekeraars die dat wel doen zijn Ditzo, DSW en Zorg en Zekerheid.

Vergelijken van zorgverzekeringen voor 2017

Bent u van plan om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten voor 2017, maar wilt u er zeker van zijn dat u kunt rekenen op de meest interessante voorwaarden tegen de scherpst mogelijke prijs? In dat geval is het altijd de moeite waard om een vergelijking uit te voeren. Door het vergelijken van de diverse zorgverzekeringen bij de verschillende zorgverzekeraars wordt namelijk meteen duidelijk bij welke partij u kunt rekenen op de op financieel vlak interessantste oplossing. Eén ding staat in ieder geval vast, wanneer u wenst over te stappen naar een andere zorgverzekeraar voor 2017 blijft het uitvoeren van een vergelijking absoluut zeer interessant!