Aanvullende ziektekostenverzekeringen

Naast de verplichte basisverzekering kiezen steeds meer Nederlanders er voor om ook de aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Hier zijn verschillende goede redenen voor aan te halen. Allereerst is het zo dat je moet weten dat de aanvullende ziektekostenverzekering eigenlijk een verzameling van allemaal kleine verzekeringen is. Een goed voorbeeld hier van is bijvoorbeeld de tandartsverzekering. In de basisverzekering worden uitsluitend kosten voor de tandarts terugbetaald voor jongeren tot aan de leeftijd van 18 jaar. Van zodra deze leeftijd is bereikt vervalt deze polis automatisch waardoor tandartskosten niet langer terugbetaald kunnen worden. Wil je hier nog steeds aanspraak op maken, dan is een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten de oplossing.

Kenmerken van de aanvullende ziektekostenverzekering

Uiteraard biedt de aanvullende ziektekostenverzekering je als verzekeringnemer veel meer dan enkel en alleen een tandartsverzekering. Ook mensen die bijvoorbeeld regelmatig gebruikmaken van alternatieve geneeskunde doen er goed aan om deze verzekering af te sluiten. Je kan in dat geval namelijk eveneens op terugbetaling rekenen van voornamelijk acupunctuur, homeopathie en osteopathie. Ook mensen die problemen hebben met het zicht en die bijgevolg een bril of contactlenzen moeten dragen doen er goed aan om een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Op deze manier zorg je er in ieder geval voor dat de medische kosten zo beperkt mogelijk gehouden worden.

Aanvullende zorgverzekering voor 50-plussers

Wanneer je een aanvullende zorgverzekering wenst af te sluiten is het steeds belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden en de leeftijd is daar één van. Verzekeraars willen bijvoorbeeld wel eens extra voorwaarden verbinden aan het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering voor mensen die de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt. Zij kunnen een dergelijke verzekering nog steeds afsluiten, maar zullen ofwel te maken krijgen met een hogere premie ofwel zullen ze moeten aantonen met welke zorg ze de voorbije jaren precies te maken hebben gekregen. Ga je hier mee akkoord, dan is het ook voor 50-plussers geen enkel probleem om deze verzekering af te sluiten.

Acceptatieplicht of niet?

Van de standaard zorgverzekering die we ook wel de basisverzekering noemen weten we dat verzekeraars over een zogenaamde acceptatieplicht beschikken. Zoals de naam reeds laat vermoeden wil dit zeggen dat men steeds verplicht is om de aangevraagde zorgverzekering ook daadwerkelijk toe te kennen. Bij de aanvullende zorgverzekering is dat echter niet het geval. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht waardoor men verzekeraars niet kan verplichten om deze toe te kennen. Bijgevolg kan deze verzekering bijvoorbeeld perfect geweigerd geworden omdat de financiële situatie van de verzekeringnemer het niet toelaat om de verzekeringspremie te betalen.

Aanvullende verzekeringen