Zorgverzekering

Er bestaan in Nederland maar weinig verzekeringen die bij wet verplicht zijn, maar de basis ziektekostenverzekering is er één van. Deze verzekering moet er voor zorgen dat alle inwoners van Nederland over de financiële middelen beschikken om in hun medische zorg te kunnen voldoen. In veel andere landen bestaat een dergelijke verzekering niet en moet er worden vastgesteld dat de medische zorg alles behalve toereikend is voor het merendeel van de bevolking. In Nederland is dat gelukkig wel het geval. Mensen die over zeer beperkte financiële middelen beschikken kunnen deze verzekering ook probleemloos aanvragen. Zij kunnen door gebruik te maken van de zogenaamde zorgtoeslag namelijk eveneens zonder probleem hun verzekeringspremie betalen.

Hoeveel kost een basis ziektekostenverzekering?

De basis ziektekostenverzekering staat er om bekend maar liefst 94 procent van alle medische kosten (gedeeltelijk) te vergoeden. Het gaat daarbij vooral om algemene en urgente kosten. Voor deze verzekering wordt een periodieke verzekeringspremie aangerekend die afhankelijk is van de verzekeraar van je keuze. Het is met andere woorden niet zo dat deze premie wettelijk wordt bepaald. Daarnaast kan je de hoogte van de premie voor je basisverzekering ook zelf beïnvloeden. Verzekeraars hebben namelijk het recht om hun verzekeringnemers een eigen risico voor te schotelen. Deze kan gaan van 100 tot zelfs 500 euro. Op het eerste zicht is zo’n eigen risico natuurlijk niet interessant, maar ze kan wel de kostprijs van je basisverzekering gevoelig verlagen. Hoe hoger het eigen risico, des te lager je premie namelijk komt te liggen.

Acceptatieplicht

Wanneer je een bepaalde verzekering bij een verzekeraar wenst af te sluiten is het altijd een beetje bang afwachten of deze de verzekering in kwestie al dan niet zal willen toekennen. Bij de basis ziektekostenverzekering is dat echter niet het geval. Het betreft in dit geval namelijk een wettelijk verplicht financieel product waardoor de verzekeraar je helemaal niet mag weigeren. Standaard kan een verzekering bijvoorbeeld perfect geweigerd worden omdat de persoon die deze heeft aangevraagd bijvoorbeeld slechts over een zeer beperkt inkomen beschikt, maar ook dat mag bij de basis ziektekostenverzekering absoluut niet gebeuren. Je kan met andere woorden gerust naar eender welke verzekeraar stappen om de basisverzekering af te sluiten, ze mogen je in geen enkel geval weigeren.

Meer over zorgverzekering