Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vaak aanzien als een buitenbeentje binnen de medische wereld en dat geldt eigenlijk voor wat de ziektekostenverzekering betreft. Standaard wordt fysiotherapie bij de basisverzekering dan ook slechts zeer beperkt ingedekt. Alleen wanneer het gaat om een chronische ziekte krijg je als verzekeringnemer een bepaalde terugbetaling en dan nog maar slechts vanaf de 20e behandeling. Gelukkig kan je er ook voor kiezen om voor een terugbetaling een beroep te doen op een aanvullende ziektekostenverzekering al dien je dan weer specifiek rekening te houden met het type fysiotherapie. Voor manuele therapie, ergotherapie of haptonomie kunnen bijvoorbeeld extra dekkingen noodzakelijk zijn. Ben je op zoek naar een mogelijkheid om ook de kosten die fysiotherapie met zich meebrengt in te dekken, dan vertellen we je daar graag meer over in dit artikel!

Vergoeding bij chronische ziekte

Specifiek voor fysiotherapie geldt dat je dient rekening te houden met een aantal bijzondere voorwaarden en beperkingen. Wanneer we kijken naar de polisvoorwaarden van de gewone basisverzekering stellen we bijvoorbeeld vast dat deze fysiotherapie slechts in zeer beperkte mate indekt. Dat geldt niet voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij kunnen bijgevolg dan ook genieten van een zeer aanzienlijke terugbetaling wanneer er medische kosten m.b.t. fysiotherapie gemaakt dienen te worden. In het jaar 2012 werd er voor gekozen om de algemene voorwaarden met betrekking tot het indekken van fysiotherapie verder te verscherpen. Specifiek werd dan bijvoorbeeld bepaald om deze behandelingswijze door middel van de basisverzekering pas in te dekken vanaf de 20e behandeling. Wanneer je graag ook een terugbetaling wenst te ontvangen voor de eerste 20 behandelingen, dan kan je daar steeds een aanvullende ziektekostenverzekering voor afsluiten.

Fysiotherapie in de aanvullende ziektekostenverzekering

Wanner je fysiotherapie door middel van een aanvullende ziektekostenverzekering wenst te laten indekken, zal je uiteraard rekening moeten houden met een extra premie. De premie kan in dit geval zeer aanzienlijk verschillen en gaat van slechts 1 euro tot maar liefst 131,95 euro. Indien je een dergelijke verzekering hebt afgesloten is het uiteraard ook altijd interessant om reeds een goed beeld te hebben van de uitbetaling die je kan verwachten. Deze uitbetaling is sterk afhankelijk van het type fysiotherapeut waar je een beroep op doet. Bij een gecontracteerde fysiotherapeut geniet je als verzekeringnemer steeds van een zo optimaal mogelijke terugbetaling. Doe je echter een beroep op een niet-gecontracteerde fysiotherapeut dan zal je er rekening mee moeten houden dat de terugbetaling aanzienlijk kan worden beperkt.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan