298.000 Nederlanders betalen ziektekostenverzekering niet

Veel Nederlanders betalen ziektekostenverzekering niet
De premie die in rekening wordt gebracht voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering blijft voor veel mensen onbetaalbaar. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat maar liefst 298.000 Nederlanders de zorgpremie niet kunnen betalen. Het aantal wanbetalers voor wat de ziektekostenverzekering betreft is de voorbije jaren met zomaar even 22 procent gestegen.
6 maanden geen premie betaald
Het statuut van wanbetaler met betrekking tot de ziektekostenverzekering wordt verkregen op het ogenblik dat iemand gedurende een periode van minimaal 6 maanden geen zorgpremie heeft betaald. Het is een groot misverstand dat deze mensen niet zijn ingedekt door de ziektekostenverzekering. Hoewel dit wel degelijk het geval is wordt het dossier doorgegeven aan het Zorginstituut Nederland die de wanbetaler een boete zal aanrekenen.

1 op 45 volwassene is wanbetaler
De voorbije jaren werd reeds een aanzienlijke stijging op vlak van het aantal wanbetalers vastgesteld, maar dat lijkt nu dus alleen nog maar erger te worden. 1 op 45 volwassenen zou tegenwoordig wanbetaler zijn. Het zijn vooral jongeren, mensen met lage inkomens en ontvangers van een uitkering evenals alleenstaande ouderen allochtonen die tot de belangrijkste groep wanbetalers behoren. Het feit dat er in de jongste groep veel wanbetalers zijn terug te vinden heeft alles te maken met het veelal zeer beperkte inkomen waarover men beschikt. Wanneer er wordt gekeken naar de best betalende doelgroep van de zorgpremie kan dan ook worden vastgesteld dat zij over een minimaal inkomen van 25.000 euro op jaarbasis beschikken. Dit is een inkomen waar de meeste jongeren tegenwoordig helaas alleen maar van kunnen dromen.

Loonbeslag 
Het feit dat wanbetalers van de ziektekostenverzekering toch gewoon verzekerd blijven zorgt er voor dat veel inwoners van Nederland vrij gerust zijn in hun achterstallige premie. Toch kan dit grote gevolgen hebben. Voor geregistreerde wanbetalers geldt namelijk dat de achterstallige zorgpremie kan worden verkregen door middel van loonbeslag. Er kan eventueel ook een inhouding op uitkering plaatsvinden of men kan voor de inning een beroep doen op het Centraal Justitieel Incassobureau met alle extra kosten van dien. De zorgverzekeraar waarbij de wanbetaler in kwestie is aangesloten zal voor de achterstallige premies worden gecompenseerd via het Zorgverzekeringsfonds.

Zorgtoeslag doet wanbetalers niet afnemen 
Het feit dat de zorgpremie voor veel gezinnen onbetaalbaar is heeft er voor gezorgd dat er voor een bepaalde doelgroep een zogenaamde zorgtoeslag in het leven is geroepen. Deze zorgtoeslag lijkt het probleem evenwel niet op te lossen. De zorgtoeslag kan nochtans verkregen worden door iedereen die minimaal 18 jaar oud is en in Nederland een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Let wel, de zorgtoeslag wordt uitsluitend toegekend aan mensen met een beperkt inkomen.

Indien u geen toeslagpartner heeft mag het inkomen niet meer dan 26.316 euro op jaarbasis bedragen. Voor mensen met een toeslagpartner ligt dit bedrag op 32.655 euro per jaar. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft inmiddels aangegeven dat ze het aantal wanbetalers van de ziektekostenverzekering een hardnekkig probleem vindt. Ze gaat nu verder met verzekeraars, gemeenten en schuldsanering rond de tafel zitten om verdere maatregelen te bespreken. “Het net rond de wanbetalers van de ziektekostenverzekering moet zich sluiten”; aldus nog de minister.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan