Eigen risico

Indien je er voor kiest om een bepaalde verzekering af te sluiten zal je steeds geconfronteerd worden met een zogenaamd eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat de verzekeringnemer ondanks zijn of haar verzekering alsnog zelf zal moeten betalen om een deel van de medische kosten te vergoeden. Het eigen risico kan je in de meeste gevallen grotendeels zelf bepalen. Veel mensen kiezen er standaard voor om het eigen risico zo beperkt mogelijk te houden omdat ze anders vrezen met hoge kosten te maken te krijgen bij een eventueel medisch schadegeval. Dat mag dan wel zo zijn, maar een laag eigen risico zorgt automatisch voor een zeer hoge verzekeringspremie en dat is natuurlijk ook niet interessant. Sta je op het punt om een ziektekostenverzekering af te sluiten, maar heb je nog geen goed beeld van het financiële risico dat je zelf wil dragen? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten in dit artikel!

Waarom kiezen voor een hoger eigen risico?

Standaard kiezen verzekeringnemers er voor om het eigen risico op hun ziektekostenverzekering zo beperkt mogelijk te houden. Mensen kunnen namelijk altijd ziek worden of kunnen een ongeval hebben waardoor ze meteen met zeer aanzienlijke medische kosten worden geconfronteerd. Een hoog eigen risico zorgt er dan voor dat je eerst zelf aanzienlijk in je portefeuille moet schieten vooraleer te kunnen rekenen op een uitbetaling van je verzekeraar. Dat is natuurlijk allemaal waar, maar wanneer je een erg laag eigen risico hanteert zal dat zich vertalen in een zeer stevige verzekeringspremie. Veel mensen kunnen de hoge premie van de basisverzekering sowieso al niet eenvoudig betalen waardoor dit een extra druk legt op je financiële situatie. Een hoger eigen risico is dan ook beslist interessant voor alle verzekeringnemers die hun verzekeringspremie binnen de perken willen houden.

Gevaren van een hoger eigen risico

Het spreekt voor zich dat een hoger eigen risico er niet alleen voor zorgt dat de verzekeringspremie lager komt te liggen. Het brengt uiteraard ook de nodige risico’s met zich mee. Het is daarbij zeer belangrijk om er bij stil te blijven staan dat je het eigen risico vaak niet tussentijds kan aanpassen. Met andere woorden, wanneer je bijvoorbeeld te maken krijgt met een chronische ziekte is het vaak niet langer mogelijk om de hoogte van het eigen risico nog aan te passen.

Meer over het eigen risico

Voor veel consumenten is het nog steeds onduidelijk dat voor bepaalde zaken geen eigen risico betaald hoeft te worden. Veel voorkomende vragen zijn; heb ik een eigen risico bij het bezoek aan de huisarts?, En betaal ik een eigen risico bij de tandarts?. Of als ik zwanger ben en bij de verloskundige kom heb ik dan ook een eigen risico?
Lees het hier op de uitgebreide pagina van het eigen risico in de ziektekostenverzekering.

Meer over eigen risico