Een rekening van het ziekenhuis heeft vaak een eigen risico, en kan ook na een jaar alsnog binnenkomen. Dit komt omdat ziekenhuizen werken met zogenaamde DBC’s: ( Diagnose Behandeling Combinaties ). In die DBC’S staan de declaraties van het ziekenhuis voor specialistische zorg. Zolang er bij het desbetreffende ziekenhuis zo’n DBC niet is afgerond (bijvoorbeeld omdat u als patiënt wordt terugverwacht voor aanvullende behandelingen, blijft die DBC meetellen voor het eigen risico. Zo kan het dus gebeuren dat een patiënt die in 2015 een specialist zag, eind 2016 alsnog een rekening kan krijgen met de vermelding van het nog te betalen eigen risico.

Kan ik een klacht indienen voor deze late rekening?
Omtrent deze vraag zijn veel consumenten die hiermee te maken krijgen. Helaas heeft een klacht indienen niet veel zin. Juridisch staat het ziekenhuis in z’n recht.
Het zou beter zijn als de ziekenhuizen de rekeningen elk jaar afsluiten en dat de consument weet dat er geen onverwachte rekeningen meer komen. Hopelijk zal dit in de toekomst gewijzigd worden.