Het is bijzonder slecht gesteld met de kennis die Nederlanders hebben over het eigen risico dat van toepassing is voor dezorgverzekering. Vooral de zorg die wordt uitgesloten voor het eigen risico is bij velen niet of slechts gedeeltelijk bekend. Deze conclusie kunnen we trekken aan de hand van een onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers van TNS NIPO.

Amper 53% van de ondervraagden heeft goede kennis

Van de ondervraagden (800 mensen in totaal) wist amper 53 procent dat een bezoekje aan de huisarts niet ten koste gaat van het eigen risico. Dit maakt het probleem meteen duidelijk, maar het wordt alleen maar groter wanneer we deze cijfers vergelijken met het voorgaande jaar. Dan wist 68 procent van de ondervraagden nog het juiste antwoord op deze vraag. Een ander punt waar vaak de mist bij wordt ingegaan heeft betrekking tot spoedeisende hulp. 28 procent van de ondervraagden denkt namelijk dat deze hulp niet onder het eigen risico valt, iets wat uiteraard wel degelijk het geval is. En wat dan te denken van de meeverzekerde kinderen? Slechts 26 procent van de mensen die werden ondervraagd over het eigen risico van de zorgverzekering weten dat meeverzekerde kinderen zijn uitgezonderd. In 2015 lag dit aantal nog op 37 procent.

Geen probleem met eigen risico

De meerderheid van de mensen die werden ondervraagd hebben er geen probleem mee dat er een eigen risico bestaat voor de zorgverzekering. Opvallend daarbij is ook dat men er zich goed van bewust is dat zonder dit eigen risico de zorgpremie meer dan waarschijnlijk een behoorlijk stuk hoger zou uitvallen en dat wil men uiteraard niet zien gebeuren. Bovendien is het eigen risico dan wel prima, mensen moeten binnen bepaalde grenzen zelf de mogelijkheid hebben om te bepalen hoeveel deze bedraagt. Daarnaast mag het minimale eigen risico ook niet meer stijgen.

10 procent stelt zorg uit wegens eigen risico

Het eigen risico mag dan wel de hoogte van de zorgpremie drukken, er is ook een keerzijde aan de medaille. 10 procent van de ondervraagden heeft namelijk aangegeven dat het dit jaar zorg heeft uitgesteld omdat ze dan het eigen risico niet moesten ophoesten. Dit is uiteraard vrij onrustwekkend en dat aantal zou de komende jaren toch eigenlijk naar omlaag moeten kunnen. Dit is echter niet alles. Omgekeerd gaf immers 13 procent ook aan dat men juist een extra beroep heeft gedaan op zorg omdat men toch het eigen risico reeds had betaald.

Noodzakelijk om kennis te verbeteren

De cijfers die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn onrustwekkend. Het is erg belangrijk dat de Nederlander zich goed bewust is van wat er nu wel en wat er nu precies niet onder het eigen risico valt. Minstens even belangrijk is het ook om te weten dat het eigen risico min of meer naar eigen inzicht kan worden bepaald. U kunt er immers voor kiezen om gewoon het standaard, minimale eigen risico toe te passen voor uw zorgverzekering, maar u kunt deze ook enigszins verhogen waardoor de zorgpremie lager komt te liggen. In ieder geval, wanneer ook u twijfelt over uw kennis met betrekking tot het eigen risico van de zorgverzekering is het altijd een aanrader om u hier even beter over in te lichten. Alleen op deze manier kunt u vervelende (financiële) verrassingen voorkomen.