Klachten over ziektekostenverzekering nemen sterk toe

Het voorbije jaar is het aantal klachten met betrekking tot de ziektekostenverzekering sterk gestegen. In totaal was er sprake van zo’n 2.650 meldingen waarvan er uiteindelijk 502 zijn afgehandeld. Dit heeft de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen gemeld. Het aantal klachten steeg met een slordige 30 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook de Ombudsman Zorgverzekeringen liet optekenen dat er een opvallende stijging van het aantal klachten is waargenomen. Hij probeert te bemiddelen in situaties waarin de verzekerde en de zorgverzekeraar er bij een geschil onderling niet uitkomen.

Persoonsgebonden budget

Eén van de belangrijkste redenen die aan de basis liggen van de klachten is het persoonsgebonden budget. Het PGB werd vanaf 1 januari vorig jaar opgenomen in het zorgverzekeringspakket. Dit heeft er voor gezorgd dat verzekeraars hiervoor verantwoordelijk zijn geworden. Het merendeel van de klachten met betrekking tot het PGB waren vooral gericht op de vergoeding evenals de indicatiestelling. Het PGB kan aanzien worden als een soort van subsidie die het mogelijk maakt voor mensen die het nodig hebben om zelf zorg in te kopen. Dit gebeurt zowel bij intensieve zorg evenals bij persoonlijke verzorging.

Ook DigiD blijft voor problemen zorgen

Het gebruik van de DigiD zou het voor verzekeringnemers onder meer eenvoudiger mogelijk moeten maken om de polis van hun ziektekostenverzekering te bekijken. Daarnaast kunnen op deze manier eveneens zogenaamde declaraties worden ingediend. Het probleem hierbij stelt zich in het feit dat nog niet alle Nederlanders over een dergelijke DigiD beschikken. Ook het aanrekenen van een eerste uitgiftegesprek bij een apotheker is een vaak terugkerend punt van discussie. Deze lijkt immers niet in alle gevallen uitgevoerd te zijn met de patiënt.

Meer wanbetalers bij ziektekostenverzekering

Om af te ronden is er nog een belangrijke oorzaak die aan de basis ligt van heel wat klachten. Denk op dit vlak immers ook maar eens aan de zorgpremie. Het aantal klachten met betrekking tot de betalen premie van de zorgverzekering is zomaar even met 16 procent gestegen. Volgens de Ombudsman heeft dit alles te maken met het feit dat ook het aantal wanbetalers aanzienlijk zijn toegenomen. Vanaf het ogenblik dat iemand gedurende een termijn van minimaal 6 maanden zijn of haar premie niet heeft betaald krijgt deze officieel de stempel van wanbetaler. Eerder dit jaar raakte reeds bekend dat steeds meer mensen in ieder geval niet over de mogelijkheid beschikken om te blijven voldoen aan de financiële eisen die het afsluiten van een ziektekostenverzekering met zich meebrengt.

Voorkom klachten, kies voor de beste ziektekostenverzekering!

Heeft u eveneens één of misschien wel meerdere klachten met betrekking tot de ziektekostenverzekering? Het merendeel van deze klachten is eenvoudig te verhelpen en komt eigenlijk voort uit het feit dat mensen kiezen voor een ziektekostenverzekering met onvoldoende dekkingen of waar een te hoge zorgpremie aan verbonden is. Dit is zonde, want in de praktijk kan dit zeer eenvoudig opgelost worden, namelijk door eerst een goede vergelijking uit te voeren van de verschillende ziektekostenverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. Wilt u dus met andere woorden ook klachten met betrekking tot uw zorgverzekering kunnen voorkomen? In dat geval is een objectieve vergelijking uitvoeren altijd een zeer interessante keuze!

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan