Meer Nederlanders betalen zorgverzekering op tijd

Het lijkt er naar uit te zien dat steeds meer Nederlanders hun zorgverzekering tijdig betalen. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn er namelijk zomaar even 35.000 minder wanbetalers. Deze vaststelling was op voorhand niet verwacht omdat er de voorbije jaren telkens een stijging was vast te stellen van het aantal wanbetalers. Deze cijfers komen van het Zorginstituut Nederland. Dit betreft een officiële instantie waar Nederlanders bij worden aangemeld die niet aan hun betalingsverplichting met betrekking tot de zorgverzekering kunnen voldoen.

Nog 290.000 wanbetalers

Op 1 augustus van dit jaar kon worden vastgesteld dat er nog sprake is van 290.000 wanbetalers. Een jaar geleden, op 1 juli 2015 was er nog sprake van 325.000 mensen die hun premie van de zorgverzekering niet tijdig hadden betaald. Eén van de belangrijkste redenen die naar verwachting aan de basis liggen van de recente daling is dat het merendeel van de grote zorgverzekeraars zoals Achmea, CZ, VGZ en Menzis de bij hun aangesloten verzekerden met een betalingsachterstand eerder afmelden bij het Zorginstituut.

Wanneer bent u een wanbetaler?

Voor veel mensen die hun zorgverzekering niet tijdig kunnen betalen is het niet duidelijk wanneer ze nu precies de stempel van wanbetaler ontvangen. Eén keer de zorgverzekering laattijdig betalen betekent in de praktijk dan ook beslist niet dat u meteen deze stempel krijgt toebedeeld, in tegendeel. Pas wanneer er voor een periode van minimaal 6 opeenvolgende maanden geen zorgverzekering wordt betaald is er sprake van wanbetaling en wordt de verzekerde in kwestie aangemeld bij het Zorginstituut Nederland.

Wat volgt na bovenstaande is dat het Zorginstituut de verschuldigde premie gaat inhouden op het loon van de verzekerde. Bovendien brengt een dergelijke procedure voor de verzekeringnemer een extra nadeel met zich mee omdat er een bestuursrechtelijke premie dient te worden betaald. Deze ligt uiteraard hoger in vergelijking met de normale kosten van de zorgverzekering.

Regeling voor wanbetalers recentelijk versoepeld

Opvallend detail is dat recent de regeling voor wanbetalers aanzienlijk werd versoepeld. Allereerst is het zo dat de bestuursrechtelijke premie werd verlaagd. Dit is vooral gedaan om mensen die in ernstige financiële problemen zitten niet nog dieper in de schulden te steken. Bovendien kan er vandaag de dag eveneens een betalingsregeling worden getroffen met de zorgverzekeraar in kwestie zonder dat meteen het Zorginstituut moet worden ingeschakeld. Dit is bijzonder interessant, want op deze manier wordt voorkomen dat de verzekeringnemer meteen rekening moet houden met aanzienlijk hogere kosten.

Aanbieden van maatwerk de beste oplossing?

Wanneer we de cijfers van verschillende zorgverzekeraars nadrukkelijk onder de loep gaan nemen kunnen we vaststellen dat met name de zorgverzekeraar CZ de voorbije drie jaar zo’n slordige 20.000 verzekerden heeft kunnen afmelden als wanbetaler. Aan de basis hiervan ligt het feit dat verzekeringnemers met een betalingsachterstand maatwerk aangeboden krijgen. Dit maatwerk houdt rekening met de persoonlijke situatie van de klant en dat zou in de praktijk zijn vruchten afwerpen. Waarschijnlijk ligt hier dan ook de sleutel om de komende jaren het aantal wanbetalers met betrekking tot de zorgverzekering nog verder te beperken. Ook het uitvoeren van een objectieve vergelijking vooraleer een zorgverzekering af te sluiten kan er bovendien voor zorgen dat u steeds kunt genieten van de scherpst mogelijke verzekeringspremie met toch de voor uw situatie best mogelijke voorwaarden.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan