Nood aan meer transparantie in zorgverzekering

De overkoepelende organisatie Zorgverzekeraars Nederland (tevens bekend als het zogenaamde ZN) heeft bekend gemaakt dat er nood is aan meer transparantie in de keuze van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars zouden er in ieder geval voor moeten kiezen om duidelijker de verschillen tussen de diverse polissen in kaart te brengen. De organisatie stelt om dit te realiseren een actieplan voor dat doorgevoerd moet worden in het komende overstapseizoen van 2016. Eerder raakte reeds bekend dat er diverse polissen geïntroduceerd zullen worden zoals met name de budget, natura en restitutie zorgverzekering waardoor de keuze er voor de consument alles behalve eenvoudiger op zal worden. Door meer transparantie te bieden moet de keuze voor de juiste zorgverzekering voor de consument eenvoudiger te maken zijn.

ZN actieplan, vreemd of niet?

Op het eerste zicht lijkt het misschien een beetje vreemd dat het ZN zelf met een dergelijk actieplan op de proppen komt, maar dat hoeft niet perse het geval te zijn. Vooral de Nederlandse politiek lijkt de basis te hebben gelegd voor het actieplan. Reeds enige tijd komt er vanuit de politiek namelijk de nodige onvrede over de manier waarop de zorgpolis wordt aangeboden. Het is dan ook logischerwijs in het belang van ZN om zelf met een actieplan te komen dan te wachten op misschien meer ingrijpende beslissingen vanuit de politiek.

Drie stappen

Het actieplan dat ZN heeft voorgelegd bestaat algemeen gezien eigenlijk uit drie verschillende onderdelen. In eerste instantie moeten zorgverzekeraars bij het aanbieden van de zorgverzekering duidelijk vermelden welke meerwaarde de polis in kwestie met zich meebrengt. Daarnaast wordt vooral het overstappen geviseerd en moet dit vereenvoudigd worden. Tot slot zouden vergelijkingssites eveneens verplicht moeten aangeven of er bij het afsluiten van een zorgverzekering een bepaalde vergoeding wordt uitgekeerd.

Tot 20 euro per maand goedkoper

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde. Bij welke zorgverzekeraar u deze ook afsluit, u zult ten allen tijde kunnen rekenen op dezelfde dekkingen. Toch worden er op dit vlak drie verschillende soorten polissen aangeboden, te weten de budget, natura en restitutie polissen. Hoewel de dekking door deze drie polissen dezelfde is kan er toch een prijsverschil van zo’n slordige 20 euro per maand optreden. Dat prijsverschil wordt steeds gebaseerd op het aantal zorgverleners en ziekenhuizen waar de verzekeringnemer terecht kan. Op deze manier kan er dus hoe dan ook een mooie besparing gerealiseerd worden.

Duidelijkere verzekeringsvoorwaarden

Wanneer een verzekeringnemer wenst te achterhalen bij welke zorgverlener of in welk ziekenhuis hij of zij terecht kan dient men hiervoor veelal reeds de voorwaarden in te duiken. Ook op dit vlak wil ZN dan ook de nodige verduidelijking verstrekken zodat het voor verzekeringnemers meteen duidelijk is waar men terecht kan. Tot slot gaat ZN eveneens rekening houden met de inwoners van Nederland die een zogenaamde PGB, een persoonsgebonden budget ontvangen. Voor deze doelgroep moet het mogelijk worden gemaakt om probleemloos voor een andere zorgverzekering te kiezen zonder het risico te lopen om het recht op PGB kwijt te spelen. Of alle punten in het actieplan daadwerkelijk verwezenlijkt zullen kunnen worden tegen het komende overstapseizoen is echter nog maar zeer de vraag.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan