Opnieuw groot aantal wanbetalingen zorgverzekering

Uit cijfers van Zorginstituut Nederland blijkt dat steeds meer Nederlanders de zorgpremie niet langer kunnen betalen. Zorgverzekeraars zouden zich bijgevolg genoodzaakt hebben gezien om meer dan 51.000 nieuwe verzekeringnemers aan te melden als wanbetaler. Een dergelijke melding wordt niet zomaar gegeven, in tegendeel. Een verzekeringnemer krijgt pas de status van wanbetaler wanneer er gedurende een periode van zes maanden geen betaling meer is uitgevoerd. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 26.000 nieuwe aanmeldingen gebeurd terwijl dat er in het tweede kwartaal nog eens 25.000 waren. Zorgverzekeraars benadrukken dat het van groot belang is om de zorgpremie tijdig te betalen. Het laten innen van de zorgpremie door het Zorginstituut Nederland brengt immers altijd een boete met zich mee.

Boete van 30 procent

Veel verzekeringnemers die de zorgpremie reeds zes maanden of langer niet hebben betaald verkeren in financiële moeilijkheden. Zij krijgen echter nadat het dossier uit handen werd gegeven aan het Zorginstituut Nederland te maken met een extra boete van 30 procent. Dit bedrag wordt berekend op basis van de gemiddelde hoogte van de basisverzekering en kan er voor zorgen dat u rekening dient te houden met een duurdere zorgpremie tot 152 euro per maand. Wanneer er door de verzekeringnemer zelf niet tot betaling wordt overgegaan kan het Zorginstituut Nederland er voor kiezen om de premie voor de zorgverzekering automatisch te innen bij de werkgever. Het bedrag wordt dan gewoon van het loon afgetrokken. Ook wanneer de verzekeringnemer in kwestie zorgtoeslag ontvangt is het mogelijk dat dit bedrag daarvan in mindering wordt gebracht.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan