Ziektekostenverzekering en belasting

De ziektekostenverzekering maakt het mogelijk om bepaalde medische kosten gedeeltelijk terugbetaald te krijgen. Dat is interessant omdat op die manier de impact van medische kosten op je persoonlijke financiën zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Je moet er echter steeds rekening mee houden dat je ook bepaalde medisch gerelateerde kosten direct van je belastingen kan aftrekken. Het gaat daarbij om een aantal specifieke kosten die we verder in dit artikel graag allemaal eens voor jou op een rijtje zetten.

Regeling zorgkosten en belastingen
In Nederland beschikken we over de mogelijkheid om bepaalde medische kosten rechtstreeks in mindering te brengen van onze belastingen. Het gaat daarbij over zeer specifieke kosten zoals dieetkosten, kosten die gemaakt werden voor de aankoop van hulpmiddelen, eventuele kosten voor medicijnen en natuurlijk ook medisch gerelateerde reiskosten. Het spreekt voor zich dat het bedrag dat je aan deze kosten op jaarbasis in mindering mag brengen op je belastingen sterk afhankelijk is van verschillende factoren. Er is uiteraard ook een zeker maximum aan verbonden, maar dat maximum is persoonsgebonden omdat het afhankelijk is van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, des te meer je per definitie van dergelijke kosten in mindering mag brengen. Je moet er tot slot ook rekening mee houden dat deze regeling per datum van 1 januari 2014 werd aangepast. Vanaf dan mogen bepaalde kosten bijvoorbeeld niet langer in mindering worden gebracht. Het gaat specifiek om vergoedingen die je via de Wmo kan aanvragen.

Ziektekostenverzekering voor grensarbeiders
Grensarbeiders die dagelijks de grens met Nederland oversteken weten vaak niet goed of ze nu verplicht zijn om een Nederlandse ziektekostenverzekering af te sluiten of niet. Wel, voor dergelijke uitzonderlijke gevallen wordt er steeds gekeken naar het land waar de inkomstenbelasting wordt betaald. Met andere woorden, werken deze mensen in Nederland, maar steken ze iedere dag de grens over met hun thuis zoals België of Duitsland en betalen ze daar hun inkomstenbelastingen, dan worden ze verwacht ook daar over een geschikte ziektekostenverzekering te beschikken. Uiteraard is het voor de arbeider in kwestie wel mogelijk om zelf aan te geven graag gebruik te willen maken van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Op die manier is hij of zij toch zo optimaal mogelijk verzekerd en kan men genieten van de hoge kwaliteit van de Nederlandse medische zorg.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer informatie over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan