Ziektekostenverzekering, onverzekerd bij niet betaling?

Er is in Nederland slechts sprake van een beperkt aantal verplichte verzekeringen. De ziektekostenverzekering is daar één van. Ondanks het feit dat deze verzekering verplicht is kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om continue de premie te betalen. Dat is vervelend, in het bijzonder omdat u dan wordt geconfronteerd met een boete en bovendien omdat er de nodige onzekerheid bestaat of u al dan niet nog bent verzekerd. Het is een vaak gestelde vraag waar we u in dit artikel graag een duidelijk antwoord op willen geven.

Het traject van wanbetaling bij de ziektekostenverzekering

Van zodra u een bepaalde achterstand heeft opgelopen voor wat het betalen van de premie van de ziektekostenverzekering betreft komt u terecht in een traject die niet zelden wordt ervaren als een vicieuze cirkel. Dit heeft alles te maken met het feit dat er meteen extra kosten in rekening worden gebracht die u nog verder in de financiële problemen kunnen helpen. Het traject dat wordt gevolgd bij wanbetaling voor de ziektekostenverzekering ziet er als volgt uit:

1.) Het ontvangen van aanmaningen

Wanneer de premie van de ziektekostenverzekering onbetaald is gebleven zult u de eerste maanden een aantal aanmaningen ontvangen van uw ziektekostenverzekeraar. Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan deze aanmaningen wordt er een melding gemaakt bij het Zorginstituut Nederland. U heeft vanaf dit ogenblik de stempel van wanbetaler.

2.) Registratie als wanbetaler

Vanaf het ogenblik dat u staat geregistreerd als wanbetaler wordt er een hogere premie aangerekend. Anno 2016 is deze premie 127,91 euro. Er wordt naar deze premie vaak verwezen als een zogenaamde bestuursrechtelijke premie. In principe blijft u in deze situatie gewoon verzekerd bij uw vertrouwde ziektekostenverzekeraar, maar de premie die is verschuldigd moet worden betaald aan ZiN. De premie die is verschuldigd wordt rechtstreeks ingehouden op het loon of de uitkering die u ontvangt.

3.) Betalingsregeling met uw zorgverzekeraar

De hogere premie welke is verschuldigd aan ZiN is niet de enige financiële verplichting waar u rekening mee moet houden. Er is namelijk ook nog sprake van een bepaalde schuld bij uw verzekeraar en ook deze dient uiteraard nog te worden afgelost. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om een betalingsregeling te treffen met de zorgverzekeraar in kwestie.

4.) Afmelden als wanbetaler

Er zijn verschillende redenen waarom u er voor zult willen kiezen om zo snel mogelijk uw gemaakte schulden in te lopen. De belangrijkste reden gaat evenwel uiteraard schuil in het feit dat u op zo kort mogelijke termijn van uw hogere premie verlost zult willen zijn. Deze premie raakt u echter uitsluitend kwijt op het ogenblik dat u een betalingsregeling heeft met uw ziektekostenverzekeraar en de volledige schuld is afbetaald. Het spreekt voor zich dat dit niet zelden enige tijd in beslag neemt.

5.) Terug gewoon normaal verzekerd

Vanaf het ogenblik dat uw status als wanbetaler is geschrapt bent u terug gewoon verzekerd tegen de standaard zorgpremie. Er zijn dan geen blijvende nadelen waar u alsnog rekening mee dient te houden.

Dekking bij zorgkosten blijft deels in stand

Het spreekt voor zich dat ook mensen die hun zorgpremie tijdelijk niet (kunnen) betalen te maken kunnen krijgen met medische kosten. Het is dan ook altijd interessant om te weten dat u ook in deze tijd gewoon bent verzekerd. Let wel op, dit geldt uitsluitend voor de basisverzekering. Wanneer u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten en u deze niet tijdig betaalt komen de dekkingen die door deze polis worden aangeboden wel degelijk te vervallen.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan