De unieke aspecten van een ziektekostenverzekering voor kinderen

Iedereen is er zich ongetwijfeld van bewust dat de ziektekostenverzekering door iedere inwoner van Nederland dient te worden afgesloten. Wat veel mensen echter nog steeds niet weten is dat, dat ook geldt voor de jongsten onder ons. De ziektekostenverzekering is een verzekering die iedereen moet indekken tegen te hoge medische kosten. Deze kosten kunnen echter niet alleen voorkomen bij volwassenen, maar ook bij kinderen en dus is het steeds belangrijk dat ook deze laatste doelgroep wordt verzekerd, sterker nog het is verplicht. Toch zijn er een aantal zaken bij de ziektekostenverzekering voor kinderen anders. Zo is het financiële aspect geregeld via de ouders en zijn een aantal dekkingen voor kinderen standaard inbegrepen terwijl dat bij ouders niet het geval is. We vertellen je in dit artikel graag meer over de unieke aspecten waar de ziektekostenverzekering over beschikt.

Gratis meeverzekerd met de ouders

Het belangrijkste verschil zit hem in de kostprijs van de verzekering. Daar waar volwassenen steevast een behoorlijk bedrag per maand moeten ophoesten voor hun ziektekostenverzekering is dat bij kinderen niet het geval. Zij zijn immers steeds en helemaal gratis meeverzekerd met de ouders tot aan de leeftijd van 18 jaar. Het is enorm belangrijk om er rekening mee te houden dat vanaf deze leeftijd de verzekering onder de ouders wordt stopgezet. De jongere in kwestie zal dan ook moeten kiezen voor een eigen ziektekostenverzekering waardoor deze uiteraard eveneens met de maandelijkse verzekeringspremie zal worden geconfronteerd. Het spreekt voor zich dat het in deze situatie ook erg belangrijk is om rekening te houden met het type ziektekostenverzekering waarover je al die jaren hebt beschikt. Het kan immers zomaar voorkomen dat de standaard ziektekostenverzekering voor de jongere in kwestie niet voldoende is.

Aanvullende ziektekostenverzekering voor kinderen

De vrijstelling van de verzekeringspremie voor jongeren geldt in eerste instantie uiteraard voor de zogenaamde basisverzekering. Deze verzekering is echter wel een stuk uitgebreider dan bij volwassenen, want ook tandheelkundige zorg wordt bijvoorbeeld standaard ingedekt. Toch kan het perfect voorkomen dat de basisverzekering voor jouw kind niet voldoende is omdat er bijvoorbeeld vooral gebruik wordt gemaakt van alternatieve geneeskunde. Wanneer de ouders over een aanvullende ziektekostenverzekering beschikken geldt hetzelfde gegeven als bij de basisverzekering. Ook dan kan je, je kind in kwestie immers gratis laten meeverzekeren. Beschik je echter (nog) niet over een dergelijke verzekering, dan zal je toch rekening moeten houden met een extra maandelijkse verzekeringspremie.

Wat met buitenlandse studenten in Nederland?

Het kan perfect voorkomen dat studenten uit het buitenland er voor kiezen om in Nederland hun studie te doen of af te werken. Voor deze doelgroep gelden aangepaste voorwaarden. Zij zijn immers niet verplicht om de ziektekostenverzekering af te sluiten tot aan de leeftijd van 30 jaar. Wel is het belangrijk voor deze doelgroep om er voor te zorgen dat men op een bepaalde manier is verzekerd tegen medische kosten. Het kan daarbij gaan om een particuliere ziektekostenverzekering of om een ziektekostenverzekering in hun land van herkomst, maar zonder een dergelijke verzekering zal men voor de volle honderd procent moeten opdraaien voor eventuele medische kosten die gemaakt worden. Ook al is de ziektekostenverzekering voor deze doelgroep met andere woorden niet verplicht, ze kan wel nog steeds erg interessant zijn.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer informatie over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

De hoeveelheid zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en een aantal voorwaarden. Het inkomen is niet te hoog. Je hebt een Nederlandse zorgverzekering Waar kan