Eigen bijdrage voor gehoortoestel kinderen verdwijnt

Op basis van een verzoek dat is ingediend door Stichting Hoormij, NVVS alsook enkele andere patiëntenverenigingen heeft Minister Schippers besloten om de eigen bijdrage in de zorgverzekeringvoor een gehoortoestel te doen verdwijnen. Het verdwijnen van het eigen risico geldt wel uitsluitend voor kinderen tot en met de leeftijd van 18 jaar. De eigen bijdrage komt wel pas te verdwijnen op 1 januari 2016. Tot die tijd blijft het bedrag van 25 procent dat door de patiënt moet worden betaald nog van kracht. Minister Schippers benadrukt wel dat de eigen bijdrage voor volwassenen blijft bestaan.

Drempel voor aankoop gehoortoestel

Sinds het jaar 2013 dienen zowel kinderen als volwassenen een eigen bijdrage te betalen van 25 procent wanneer ze er voor kiezen om een gehoortoestel aan te kopen. Tot de leeftijd van 18 jaar betalen kinderen in Nederland echter geen zorgpremie en ook geen eigen risico. Het is dan ook een beetje vreemd dat ze voor de aankoop van een gehoortoestel wel rekening zouden moeten houden met een eigen bijdrage. Daarnaast zorgt de aanzienlijke eigen bijdrage er voor dat veel ouders op deze manier worden afgeschrikt om een gehoortoestel voor hun kind aan te kopen. Om de ontwikkelingsachterstand van kinderen hier niet onder te laten lijden werd er ook door alle leden van de Tweede Kamer voor gekozen om de eigen bijdrage voor kinderen te schrappen.

Audiciens bieden nu reeds tegemoetkoming

Voor veel mensen laat 1 januari 2016 nog een behoorlijke tijd op zich wachten. Omdat het belangrijk is dat uw kind bijvoorbeeld in school alles goed kan meevolgen kunt u er nu reeds voor kiezen om een gehoortoestel zonder eigen bijdrage voor kinderen aan te kopen. Vanuit de zorgverzekering zal het eigen risico dan wel nog steeds in rekening worden gebracht, verschillende audiciens hebben er voor gekozen om dit risico zelf te vergoeden. Het betreft onder andere Schoonenberg Hoorcomfort, Hans Anders, Specsavers, Van Boxtel en Beter Horen. De sector wil op deze manier ook zelf haar steentje bijdragen.

Vergoeding van 75% vanuit de basisverzekering

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de eigen bijdrage van 25 procent in principe niets te maken heeft met het eigen risico dat moet worden betaald. Vanuit de basisverzekering wordt een vergoeding toegekend van 75 procent over de volledige aankoopprijs van het gehoortoestel. Op die 75 procent zult u een eigen risico moeten betalen. Daarnaast komt ook nog eens de eigen bijdrage van 25 procent. We gieten deze situatie even voor u in een concreet voorbeeld. Stel dat u er voor kiest om een gehoortoestel aan te kopen die beschikt over een prijskaartje van 1200 euro. In dat geval voorziet de zorgverzekering een vergoeding van 900 euro. Wanneer u het eigen risico van 375 euro nog niet heeft gebruikt, dan zult u echter nooit de volle 900 euro, maar slechts 525 euro uitbetaald krijgen.

Eigen bijdrage meeverzekeren

Tot slot nog een interessante tip. Dient u op regelmatig basis een nieuw gehoortoestel aan te kopen en zou u graag willen dat u ook als volwassene het eigen risico van 25 procent niet moet betalen? In dat geval kunt u er voor kiezen om de eigen bijdrage te laten verzekeren door een aanvullende polis af te sluiten voor de basisverzekering.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan