Naturapolis

Wanneer je de verplichte basisverzekering wenst af te sluiten krijg je als verzekeringnemer de keuze tussen drie verschillende soorten verzekeringen. Je kan wat dat betreft een keuze maken tussen de naturapolis, combinatiepolis en de restitutiepolis. In alle drie de gevallen geniet je in principe van dezelfde dekkingen alleen dien je er rekening mee te houden dat je in het geval van de naturapolis niet zomaar bij eender welke zorgverlener kan aankloppen. Ieder jaar opnieuw worden er bij deze polis door je verzekeraar afspraken gemaakt met zorgverleners. Hierdoor kan je alleen bij deze partijen terecht voor medische hulp. Een ander interessant voordeel dat verbonden is aan de naturapolis heeft betrekking tot de afhandeling van de financiële kwestie van de zaak. Facturen worden in dit geval namelijk niet eerst naar jou, maar wel rechtstreeks naar de zorgverzekeraar opgestuurd.

Laagst mogelijke verzekeringspremie bij de naturapolis
Wanneer we de verzekeringspremie van de naturapolis gaan vergelijken met de kostprijs die op de restitutiepolis in rekening wordt gebracht stellen we vast dat deze laatste doorgaans aanzienlijk duurder uit valt. Dat is op zich ook helemaal niet zo vreemd aangezien je bij deze polis over een zeer uitgebreide keuzevrijheid beschikt. Het doet er met andere woorden niet toe bij welke zorgverlener je gaat aankloppen, je kan steeds op dezelfde (financiële) bijstand rekenen. Bij de naturapolis ontbreekt die keuzevrijheid en ben je dus wel verplicht om bij de zorgverlener die je wordt aangewezen op consultatie te gaan. Dat kan misschien vervelend zijn, maar het zorgt er wel voor dat je op die manier steeds goedkoper uit bent en dat heeft natuurlijk ook een directe invloed op de hoogte van je verzekeringspremie.

Naturapolis en keuzevrijheid in één?
Mensen die er in het begin voor hebben gekozen om een naturapolis af te sluiten kunnen op een zeker ogenblik toch nood hebben aan de diensten van een andere zorgverlener die niet bij de zorgverzekeraar in kwestie is aangesloten, maar kan dat wel? Uiteraard is dat mogelijk, alleen dien je er in dergelijke situaties wel rekening mee te houden dat niet de volledige rekening zal worden vergoed. Je zal met andere woorden als kredietnemer altijd nog een bepaald extra stukje van de kostprijs zelf moeten betalen. Kan je hier mee leven, maar wil je over het algemeen graag genieten van een zo laag mogelijke verzekeringspremie, dan kan het afsluiten van de naturapolis voor jou ongetwijfeld zeer interessant zijn. Wil je graag over een zo optimaal mogelijke vrijheid beschikken, dan is de restitutiepolis voor jou vooral zeer interessant.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer over vergoedingen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan