Plastische chirurgie, soms verzekerd in de basisverzekering

Tegenwoordig besluiten steeds meer mensen om een beroep te doen op de mogelijkheden die plastische chirurgie te bieden heeft. Deze tak van de heelkunde maakt het mogelijk om aanpassingen of herstellingen uit te voeren aan het menselijk lichaam. Plastische chirurgiebehandelingen worden standaard niet ingedekt door de basisverzekering, maar er zijn uitzonderingen. Wanneer de behandeling medisch noodzakelijk is kan er namelijk vaak wel gerekend worden op een gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten.

Wanneer dekking in de basisverzekering?

Het moet gezegd, het laten indekken van plastische chirurgie is in Nederland niet zo eenvoudig. Het Ministerie van VWS heeft namelijk zeer strenge eisen opgelegd aan kosten ten gevolge van plastische chirurgie die ingedekt kunnen worden. Het moet dan ook steeds om bewezen aangeboren afwijkingen gaan. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een hazenlip of bijvoorbeeld misvormde botten in het gezicht. In deze gevallen zou het mogelijk moeten zijn om een groot deel van de betaalde kosten voor de ingreep terug te vorderen. Let wel, er is steeds een verwijzing nodig van uw huisarts of een medische specialist. Zonder deze verwijzing kan een terugbetaling hoe dan ook nooit plaatsvinden.

Plastische chirurgie in de aanvullende verzekering

Niet alleen in de basisverzekering, ook voor de aanvullende zorgverzekering geldt dat plastische chirurgie een dubbeltje op z’n kant is. Dit type chirurgie wordt ook bij een extra verzekering namelijk uitsluitend ingedekt wanneer een medische achtergrond kan worden aangetoond. Veel vrouwen laten bijvoorbeeld uit medische noodzaak een borstverkleining uitvoeren en komen daarvoor in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling. Het is hoe dan ook zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat de kosten die door zorgverzekeraars precies worden ingedekt sterk kunnen verschillen. Daar komt bij dat ook de ingrepen niet zomaar altijd worden verzekerd. Raadpleeg daarom eerst de polis van uw aanvullende zorgverzekering zorgvuldig.

Alleen medische instelling met contract

Zeer belangrijk in deze kwestie is om een beroep te doen op een gecontracteerde zorginstelling. Dit wil zeggen dat u voor plastische chirurgie sowieso nooit een volwaardige terugbetaling zult krijgen wanneer u er voor kiest om gewoon naar een ziekenhuis van uw keuze, zonder dat deze een contract met uw verzekeraar heeft te stappen. Indien u toch gebruik maakt van een niet gecontracteerd ziekenhuis, dan bestaat de kans dat het deel dat u zult terugbetaald krijgen aanzienlijk lager zal zijn dan wat u zelf heeft moeten betalen.

Onduidelijk

Vanuit de medische sector komt reeds verschillende jaren de vraag om meer duidelijkheid te scheppen in de dekkingen die geboden kunnen worden bij plastische chirurgie. Nog steeds is dit voor velen bijzonder onduidelijk en ook verzekeraars kunnen vaak niet optimaal inspelen op de mogelijkheden die deze vorm van heelkunde met zich meebrengt. Of er in de toekomst nog wat staat te veranderen is echter nog maar zeer de vraag. Het al dan niet laten indekken van uiterlijke aanpassingen of herstellingen is namelijk onderworpen aan zeer strenge eisen. In ieder geval, bent u van plan om plastische chirurgie te ondergaan en wilt u graag op z’n minst een deel van de kosten terugbetaald krijgen? In dat geval is het goed om het hier even met uw verzekeraar over te hebben.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer over vergoedingen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan