Ziektekostenverzekering dekt medicijn chronische hepatitis C

Vanaf 1 oktober 2015 zullen door middel van de basisverzekeringtwee nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C worden vergoed. Het betreft hier de medicijnen Viekirax en Exviera. Het al dan niet standaard ingedekt worden van beide medicijnen was sterk afhankelijk van de onderhandelingen die worden gevoerd met de fabrikant. De prijs van de medicijnen lag standaard immers te hoog om zomaar in te dekken door middel van de basisverzekering. De onderhandelingen werden gevoerd door Minister Schippers van Volksgezondheid en hadden een positief resultaat. Meteen na het uitlekken van dit resultaat werd besloten om het medicijn standaard door de basisverzekering in te dekken.

Efficiëntere behandeling met nieuw medicijn

Chronische hepatitis C is een ernstige infectieziekte die het in het bijzonder heeft gemunt op de lever. Kenmerkend voor de infectie is dat ze doorgaans slechts na een paar jaar echt klachten oplevert. Het gaat hierbij om levercirrose, maar ook leverkanker kan op deze manier worden veroorzaakt. Op moment van schrijven bestaan er verschillende intensieve therapieën die noodzakelijk zijn ter behandeling van chronische hepatitis C. Door gebruik te maken van de twee aangehaalde, nieuwe medicijnen wordt een behandeling niet alleen een stuk eenvoudiger, maar ook veel efficiënter waardoor patiënten beter kunnen worden geholpen.

Nieuwe onderhandelingen werpen vruchten af

Toen het medicijn werd voorgesteld werd meteen duidelijk dat een niet onaanzienlijk prijskaartje gemoeid was met de aankoop er van. Op basis van de tarieven die werden aangegeven besloot Zorginstituut Nederland om Minister Schippers te adviseren om met de fabrikant te onderhandelen voor een lagere aankoopprijs. Deze onderhandelingen bleken in het verleden reeds meermaals hun vruchten af te werpen. Zo zat de Minister ook samen met de fabrikanten van Sovaldi en Daklinza. De prijsafspraken die toen werden gemaakt zorgden er voor dat beide medicijnen meteen standaard werden opgenomen in de basisverzekering. Ook voor de medicijnen tegen chronische hepatitis C is dat nu dus het geval.

Geen aanvullende verzekering noodzakelijk
Chronische hepatitis C komt in principe niet zo vaak voor. Het was mede daarom dat veel patiënten vreesden dat ze aangewezen zouden zijn op het afsluiten van een aanvullendezorgverzekering voor het indekken van de kosten die de nieuwe medicijnen met zich mee zouden brengen. Gelukkig is dat nu dus niet het geval. Een aanvullende zorgverzekeringkan evenwel interessant zijn voor mensen die gebruik willen maken van specifieke zorg of medicijnen die niet standaard door de basisverzekering worden ingedekt. Door middel van een extra zorgpremie is het op deze manier toch nog mogelijk om te kunnen rekenen op een extra tussenkomst waardoor het ontvangen van een extra financiële compensatie voor diverse medische zorg mogelijk wordt.

Weg open voor extra onderhandelingen?
Het feit dat de onderhandelingen die worden gevoerd tussen de Minister van Volksgezondheid en fabrikanten schijnbaar steeds succesvol zijn doet de vraag rijzen of er in de (nabije) toekomst nog meer dergelijke pogingen ondernomen zullen worden. Op deze manier lijkt de weg  voor nieuwe onderhandelingen helemaal open te liggen wat niet alleen de kwaliteit, maar ook de prijs van medische zorg in Nederland alleen maar ten goede kan komen.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer nieuws over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan