Ziektekostenverzekering voor ouderen

Een ziektekostenverzekering is er voor iedereen, dus niet alleen voor kinderen en gewone volwassenen, maar ook voor ouderen. Toch krijgen deze laatste op een zeker ogenblik vaak te maken met de nodige problemen. Deze problemen hebben vooral betrekking tot het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering. Vanaf de leeftijd van 50 jaar of ouder kunnen zorgverzekeraars beslissen om diverse bepalingen uit te sluiten omdat ze een te groot (financieel) risico vormen. Dat geldt uiteraard niet voor de gewone basisverzekering. De inhoud van deze verzekering is immers bij wet vastgesteld waardoor er niet aan gesleuteld mag worden door de ziektekostenverzekering in kwestie. In ieder geval, denk je er aan om als oudere toch een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten, dan kan het absoluut geen kwaad om even de informatie in dit artikel te lezen.

Aanvullende ziektekostenverzekering voor ouderen
Steeds meer ouderen kiezen er voor om alsnog een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Wanneer we ouder worden krijgen we uiteraard steevast met enkele extra kwaaltjes te maken die we graag willen laten behandelen. Het laten behandelen van deze kwaaltjes kost uiteraard geld en dat geld willen we maar wat graag deels proberen terug te krijgen. Op zich is dat natuurlijk niet zo’n probleem, maar dat kan het wel zijn wanneer de potentiële oudere verzekeringnemer nog nooit over een zorgverzekering heeft beschikt. In dat geval kan de zorgverzekeraar het verstrekken van een aanvullende ziektekostenverzekering immers weigeren of kan deze er strenge voorwaarden aan verbinden. Daarnaast kunnen diverse kosten ook worden uitgesloten waardoor het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering eigenlijk zijn doel voorbij schiet.

Hoeveel kost een aanvullende ziektekostenverzekering voor ouderen?
Ouderen kunnen buiten de gewone basisverzekering eveneens een zogenaamde aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. Dit type verzekering is interessant omdat het de verzekeringnemer voorziet van enkele extra dekkingen die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op alternatieve geneesmiddelen en therapieën alsook tandartskosten. Hoewel het overgrote merendeel van de kostprijs van de basisverzekering wettelijk is vastgesteld geldt dat niet voor de aanvullende ziektekostenverzekering. Deze zorgpremie wordt dan ook grotendeels bepaald door de ziektekostenverzekering zelf. Indien deze vreest dat er aan het afsluiten van de ziektekostenverzekering voor ouderen extra risico’s verbonden zijn, dan kan dat een directe impact hebben op de zorgpremie die je moet betalen.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer informatie over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan