Zorgverzekeringswet

We weten dat de basisverzekering één van de weinige ziektekostenverzekering in Nederland is die is terug te vinden op de lijst met verplichte verzekeringen. Het is de zogenaamde zorgverzekeringswet die heeft beslist over de inhoud en de mogelijkheden van de ziektekostenverzekering. Daarnaast is het ook deze wet die iedereen die niet alleen in Nederland woonachtig is, maar ook in Nederland werkt of een bepaald inkomen ontvangt verplicht om de verzekering af te sluiten. Op deze manier wil de Nederlandse overheid er namelijk zeker van zijn dat alle Nederlanders kunnen voldoen in hun medische kosten.

Wettelijke bepalingen m.b.t. de zorgpremie
De zorgpremie die je moet betalen is van verschillende factoren afhankelijk. Wettelijk gezien wordt een deel van de bijdrage namelijk berekend aan de hand van het inkomen waarover je beschikt. Met andere woorden, hoe hoger je inkomen van het voorbije jaar, des te hoger ook de kostprijs voor je zorgpremie kan komen te liggen. Dat is echter niet alles, want de premie die je precies moet betalen is voor een groot deel ook afhankelijk van de zorgverzekeraar van je keuze. Binnen bepaalde wettelijke grenzen kan deze namelijk ook de kostprijs iets verhogen of verlagen. Op deze manier wil de Nederlandse overheid een zekere concurrentie tussen de verschillende zorgverzekeraars mogelijk maken. Als potentiële verzekeringnemer kan je er overigens ook voor kiezen om gebruik te maken van een zogenaamd collectief. Hierdoor kan je middels een collectiviteitskorting een beperktere zorgpremie ontvangen.

Verplichte ziektekostenverzekering
Er zijn tegenwoordig op de verzekeringsmarkt twee verschillende soorten ziektekostenverzekering terug te vinden. Van deze beide ziektekostenverzekering is alleen de zogenaamde basisverzekering bij wet verplicht. Iedere inwoner, maar ook iedereen die in Nederland werkzaam is dient over een dergelijke verzekering te beschikken. De basisverzekering dekt naar verwachting ongeveer 94 procent van alle standaard medische kosten. Dat is natuurlijk heel wat, maar toch kan het voorkomen dat je aan de dekkingen van de basisverzekering alleen niet voldoende hebt. In dat geval kan je er dan ook voor kiezen om een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Deze biedt je bijvoorbeeld mogelijke dekkingen voor tandheelkundige zorg, maar daarnaast kan je op deze manier ook alternatieve geneesmiddelen (deels) laten terugbetalen. Hoe dan ook, hoewel niet verplicht kan de aanvullende ziektekostenverzekering voor jou toch best interessant zijn.

Deel dit nieuws
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Meer informatie over ziektekostenverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekering 2020

Op 12 november 2019 zullen de zorgverzekeraars de premie bekend moeten maken voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat deze duurder zal zijn dan